De Hogeren Graden 

reaa0Van bij de inwijding in de Leerlingengraad doorloopt de Vrijmetselaar een traject in drie stappen (drie graden: Leerling, Gezel, Meester) met als doel zich te vervolmaken.

Nadien kan hij, indien hij dat wenst, zijn initiatieke weg verder zetten.

De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus (AASR) telt 33 graden.

Vanuit een symbolische Loge kan de weg verder gezet worden in een Vervolmakingsloge, een Kapittel, de Areopagus, het Consistorium, en de Hoge Raad (33e graad).

Deze progressie verloopt binnen de verschillende Werkplaatsen in een niet-dogmatisch kader, via beschouwingen die hun oorsprong vinden in de ritualen en de symboliek die daaruit volgt.  Iedere fase biedt de mogelijkheid de zin van deze zoektocht te begrijpen en te doorgronden. Hierdoor ontdekt men nieuwe mogelijkheden voor zijn persoonlijke ontplooiing en voor het ontwikkelen van handelingen met als doel de Vooruitgang van de Mensheid.