Wat de Vrijmetselarij niet is:

Het is geen godsdienst, noch een serviceclub, noch een handelsvereniging, zij heeft geen therapeutisch doel en is zeker geen sekte.

Het geheim

Van bij haar ontstaan werd de Vrijmetselarij dikwijls bestempeld als een “geheim genootschap”.

Iedere Vrijmetselaar mag zich op persoonlijke titel als zodanig kenbaar maken, maar hij mag onder geen enkele voorwaarde de Maçonnieke hoedanigheid van andere leden onthullen.

Er zijn Vrijmetselaars die discreet willen blijven over hun Maçonniek lidmaatschap omdat enge of onverdraagzame geesten verkeerde interpretaties hebben verspreid die een vals beeld schetsen van de Vrijmetselarij en schandelijk kunnen zijn voor hun persoon. De geschiedenis heeft, helaas, aangetoond dat mensen vervolgd werden (velen onder hen werden ter dood gebracht of in concentratiekampen opgesloten) met als enige reden dat ze Vrijmetselaar waren.

Bijgevolg is de Vrijmetselarij voornamelijk discreet.

Het ware geheim van de Vrijmetselarij huist in de persoonlijke ervaring van elkeen, en juist daarom is het niet communiceerbaar.