In de praktijk….

De Tempel

De ruimte waar Vrijmetselaars samenkomen om te arbeiden is vergelijkbaar met om het even welke vergaderruimte. Het is enkel op het moment dat de leden op welbepaalde plaatsen zitten en dat de zitting volgens welbepaalde ritualen aanvangt, dat deze ruimte een Tempel wordt, dat de activiteiten Maçonniek worden, dat de symbolen hun volle betekenis krijgen.

De Tempel is traditiegetrouw rechthoekig, het “langwerpig vierkant” genoemd.

In het midden van de Tempel ligt “het logetableau” dat herinnert aan de tekenplank van de middeleeuwse bouwmeesters. De voornaamste symbolen worden afgebeeld op het tableau en het stelt zo het bouwplan, of het arbeidsplan van de Vrijmetselaar voor. De Tempel is een gerespecteerde maar niet-sacrale ruimte.

De zitting (vergadering)

Alle zittingen verlopen volgens een vastgelegd rituaal. Er zijn voordrachten gevolgd door gedachtewisselingen over maatschappelijke problemen, of symbolische onderwerpen, of er zijn inwijdings– en/of andere plechtigheden.

De symbolische omkadering en de manier van communiceren zetten aan tot luisterbereidheid en verdraagzaamheid in een klimaat van sereniteit en met respect voor de andere.

De broedermalen

Na de zitting zijn er informele broedermalen die verschillend zijn van de feestelijke banketten na speciale zittingen.

De broedermalen accentueren de warme band die alle Vrijmetselaars verenigt: het is een moment van broederlijkheid en van samenzijn.

De ontmoetingen

De Vrijmetselaars frequenteren niet uitsluitend hun Loge.

Zij bezoeken andere Loges van hun Obediëntie of van bevriende Obediënties in hun stad, in hun land of in het buitenland. Zij ontmoeten elkaar ook buiten de Loge tijdens solidariteitsacties, culturele activiteiten…

Het begrip Vrij Onderzoek is samen met de idee van een universeel humanisme en de principes van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid één van de hoekstenen van de Maçonnieke reflectie.