Vrijmetselaar zijn.

De Vrijmetselaar werkt aan zijn persoonlijke ontplooiing volgens een symbolische en initiatieke methode.

Deze demarche moet erop gericht zijn haar verlengde te vinden in de maatschappij.

Daarom creëren of ondersteunen meerdere Loges, met vrijwillige acties of financiële bijdragen, projecten die in overeenstemming zijn met de Maçonnieke waarden:

-          het eerbiedigen van de menselijke waardigheid;

-          het verdedigen van de vrijheid van denken, van geweten en van meningsuiting;

-          het tot stand komen van solidariteit;

-          het verwerpen van iedere vorm van geweld.

De Vrijmetselaar moet dezelfde verantwoordelijkheidszin hebben in de samenleving als in de Loge.

Deel uitmakend van de mensheid, strijdt de Vrijmetselaar tegen elke vorm van discriminatie of van uitsluiting. Hij leert verder te kijken dan wat vanzelfsprekend lijkt. Zijn daden worden aangegeven door ethische waarden en hij kent aan eenieder het recht toe van een eigen filosofische overtuiging.

Zijn persoonlijke zelfontplooiing beoogt een rechtvaardig en solidair maatschappelijk project.