De Vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is een initiatiek genootschap dat “ vrije en rechtschapen” mannen en vrouwen verenigt die bekommerd zijn om hun persoonlijke vervolmaking en  bereid zijn zichzelf in vraag te stellen. Zij willen willen samen of individueel nadenken over de ethische, solidaire en sociale evolutie van de Mensheid en hun bettrokkenheid hierbij concretiseren.

De Vrijmetselarij steunt op de symboliek van de bouwmeesters waarvan zij zowel de waarden, de methode als de middelen aanwendt om een broederlijke band te creëren tussen mensen die, zonder haar, elkaar nooit zouden hebben ontmoet. De Vrijmetselarij stelt hen voor samen te werken aan de Vervolmaking en aan de Vooruitgang van de Mensheid, met respect voor haar diversiteiten.

Essentieel voor de Vrijmetselarij zijn de principes van vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, het verwerpen van alle dogma’s. Zij stelt een zoektocht, een streefdoel voor. De Vrijmetselarij die Le Droit Humain voorstelt is niet-dogmatisch.

De symbolische methode biedt aan de ingewijde de mogelijkheid zichzelf beter te leren kennen, te werken aan zijn persoonlijke Vervolmaking en aan de Vooruitgang van de Mensheid.

Zij eist persoonlijke inzet om zich actief en oprecht te engageren.

De gedachtewisselingen verlopen volgens de principes van het Vrij Onderzoek en volgens een specifieke methode.

Door gebruik te maken van Maçonnieke rituelen en symbolen maakt zij het respectvol luisteren naar andermans standpunten mogelijk

De rituelen eigen aan de initiatieke methode nodigen uit tot zelfkennis en creëren een positieve open sfeer. Het is geen methode die onderwijst, maar openheid teweegbrengt. Zij stimuleert de geest, roept emoties op en zet aan tot nadenken en meditatie.