Le Droit Humain

De Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde “Le Droit Humain” werd meer dan een eeuw geleden opgericht om binnen de Vrijmetselarij de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevestigen. Le Droit Humain is de enige Internationale Gemengde Vrijmetselaarorde.

Zij is aanwezig op de vijf werelddelen.

Zij dringt geen enkel dogma op. Zij eist van haar leden geen enkel geloof in het bestaan van een opperwezen of van een scheppend beginsel.

Haar grondwet stelt:

Artikel 1 - Grondslag van de Orde

De Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN bevestigt de gelijkheid van man en vrouw.

Door het afkondigen van LE DROIT HUMAIN, wil de Orde dat zij beiden over de gehele wereld in gelijke mate maatschappelijke gerechtigheid zouden genieten in een mensheid bestaande uit vrije broederlijk georganiseerde samenlevingen.

Artikel 2 - Doelgerichtheid van de Orde

Om dit doel te bereiken, schrijft de Orde, bestaande uit Vrijmetselaars, mannen en vrouwen broederlijk verenigd, zonder onderscheid naar sociale, etnische, levensbeschouwelijke of godsdienstige achtergrond, een rituele en symbolische werkwijze voor, met behulp waarvan haar leden hun tempel bouwen voor de vooruitgang en de vervolmaking van de mensheid.

Artikel 3 - Beginselen van de Orde

Trouw aan het principe van « laïciteit » en de absolute gewetensvrijheid van eenieder eerbiedigend, arbeiden de leden van de Orde eraan de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap vaste vorm te geven en aan de verwezenlijking van de grootst mogelijke morele, intellectuele en geestelijke ontwikkeling voor alle mensen, hetgeen de eerste voorwaarde is voor het geluk dat ieder individu kan bereiken binnen een broederlijk georganiseerde mensheid.

De Orde is samengesteld uit autonome Federaties, Jurisdicties en Pioniersloges verspreid over 49 landen.

https://ledroithumain.international/implantations/ in het Frans of https://ledroithumain.international/locations/?lang=en in het Engels.

Het wetgevend orgaan van de Orde is het Internationaal Convent, dat samenkomt om de vijf jaar.

Daar zijn alle Federaties, Jurisdicties vertegenwoordigt. Daarnaast worden internationale colloquia georganiseerd met als doel te reflecteren rond onderwerpen met betrekking tot de Maçonnieke idealen en hoe ze in de praktijk om te zetten.