Thema’s

De thema’s variëren van Loge tot Loge en zijn in twee grote categorieën onder te brengen: symbolisch en maatschappelijk.

- Enerzijds, doorloopt iedereen een symbolisch parcours.

Diverse werktuigen, die gebruikt worden door operatieve metselaars, worden van bij het toetreden tot de Loge aan de neofiet aangereikt en gerelateerd aan ethische en morele waarden. Hij wordt, samen met de andere Vrijmetselaars van de Loge uitgenodigd tot nadenken over de  verschillende interpretaties en het toepassen ervan in het dagelijks leven

- Anderzijds, worden er ook thema’s behandeld (maatschappelijke, filosofische, wetenschappelijke, historische...) waarbij soms tegenstrijdige, standpunten kunnen worden ingenomen. Vooroordelen worden in vraag gesteld en afwijkende ideeën tegenover elkaar afgewogen..

De uitdaging bestaat erin een evenwicht in de reflexie te vinden en symbolische en maatschappelijke aspecten te verbinden.

Florence r