Persmededeling

De tragedie van de migranten

Verklaring van de Europese Obediënties

De Europese maçonnieke obediënties zijn verontrust door de tragedie van de migranten op vlucht uit hun land dat door oorlog en ellende wordt geteisterd. Zij doen daarom een oproep aan de regeringen van de Europese Unie om werk te maken van een gemeenschappelijk beleid, onontbeerlijk voor een warme en waardige ontvangst van groepen mensen die in nood en in gevaar verkeren. Het onvermogen van staten om hun nationaal egoïsme te overstijgen is een nieuw signaal van een ziek Europa waar het ‘ieder voor zich’ het haalt op het algemeen belang.

De Europese maçonnieke obediënties herinneren eraan dat de eerbiediging van de mensenrechten en van het principe van de menselijke waardigheid deel uitmaken van de grondbeginselen van de Europese opbouw. De solidariteit tussen de landen wordt op basis van deze principes opgebouwd. In het licht van de ingrijpende veranderingen in vele gebieden van de wereld is solidariteit nu meer dan ooit nodig.

Zonder terug te willen komen op de geschiedenis van een continent dat door talrijke migraties tot stand is gekomen, moeten de huidige drama’s ons aanzetten tot bewustwording en inspireren tot een innovatief ontvangstbeleid. Zo niet zal Europa op termijn het schouwtoneel van verdeeldheid en conflicten worden waardoor volkeren opnieuw in de ellende zullen worden gestort. Hierdoor zullen nationalistische reflexen nog meer opflakkeren.

De huidige tragedie dient zich aan als mogelijke smeltkroes waarin de Europese droom herboren kan worden en herleven. De maçonnieke obediënties die deze oproep ondertekenen, wachten nu op daden waarin de Europese basisbeginselen solidariteit en broederlijkheid op een juiste wijze worden vertolkt.

Ondertekenende Obediënties :

Belgische Federatie “Le Droit Humain”

Grootoosten van België
Grootloge van België
Vrouwengrootloge van België
Lithos Confederatie van Loges

Grootoosten van Frankrijk
Vrouwengrootloge van Frankrijk
Grootloge van Frankrijk
Franse Federatie “Le Droit Humain”
Gemengde Grootloge van Frankrijk
Universele Gemengde Grootloge
Ordre Initiatique Traditionnel de l’Art Royal
G.L.I.S.R.U.

Liberale Grootloge van Oostenrijk
Grootloge van Kroatië
Spaanse Federatie van de Droit Humain
Gemengde Internationale Vrijmetselaarsorde Delphi (Griekenland)

Doorluchtig Grootoosten van Griekenland
Grootoosten van Ierland
Grootloge van Italië
Grootoosten van Luxemburg
Grootoosten van Polen
Symbolische Grootloge van Portugal
Grand Oriente Lusitano (Portugal)
Vrouwengrootloge van Roemenië
Grootoosten van Zwitserland
Vrouwengrootloge van Turkije
Europese Adogmatische Associatie (Polen, Hongarije, Roemenië, Slovenië)

 

Brussel, 9 september 2015