COMMUNIQUE VAN BELGISCHE MACONNIEKE OBEDIENTIES NAAR AANLEIDING VAN DE AANSLAGEN TE BRUSSEL OP 22 MAART 2016

 

De Belgische maçonnieke Obediënties veroordelen de laffe aanslagen van dinsdag en bieden de nabestaanden hun oprecht medeleven aan.
We blijven ons inzetten om elke poging tot communautarisme te bestrijden. Daartoe zijn opvoeding en onderwijs nodig die getuigen van een cultuur die open staat voor het universele van de mens en die bijdraagt tot zelfstandige oordeelsvorming aan de hand van onpartijdige referenties.
De tijd dringt om aan tafel te gaan zitten om met alle betrokkenen een waarachtige opvoeding voor allen te verzekeren, de enige uitweg om iedereen een kans te geven en de jongeren toe te laten hun verantwoordelijkheid op te nemen, hun keuzes te maken en zelfstandig te denken.
Dit is de inzet van het ideaal van de Vrijmetselarij waarmee we in deze verscheurde wereld, bedreigd door individualisme, verkeerd geïnterpreteerde identiteit, het verschil kunnen maken.
We moeten vandaag samen de toenemende gevaren van het fanatisme en de intolerantie overwinnen.
Wij Vrijmetselaars, willen ons ideaal van respect, luisterbereidheid en diversiteit uitdragen. Meer dan ooit heeft onze samenleving nood aan gewetensvrijheid. We moeten samen, wat ook onze achtergrond of overtuiging is, ten strijde trekken tegen onbegrip en onverdraagzaamheid en zo de krachten die haat zaaien wegwerken. Om te evolueren naar een respectvolle en diverse maatschappij moeten we samen onze verantwoordelijkheden nemen.
Het is geen utopie maar een langdurig project. Het moet een gemeenschappelijk streven zijn van ons allemaal. We zijn dat de toekomstige generaties verschuldigd.

Het Grootoosten van België

De Belgische Federatie van Le Droit Humain

De Grootloge van België

De Vrouwengrootloge van België

Lithos Confederatie van Loges

 

Brussel, 24 mars 2016