Mens zijn

“Mens zijn is verantwoordelijk zijn. Beschaamd zijn om leed waaraan men geen schuld heeft ; fier zijn op een overwinning die anderen hebben behaald. Het is een steen leggen en zich bewust zijn dat men bijdraagt aan het bouwen van de wereld.” Deze zin van Saint-Exupéry in Terre des Hommes geeft aan hoe groot de verantwoordelijkheid van elkeen is bij het optrekken van het bouwwerk van de mensheid.

De laatste tijd zien we als maar meer incidenten die raken aan de beginselen van onze Rechtsstaat. De uitvoerende macht wordt verward met de rechterlijke en administratieve beslissingen van de politie worden verward met beslissingen die door een juridische actie zijn ingegeven, zo is het recht op eerbied van de woning niet meer gegarandeerd…

Het Belgisch migrantenbeleid gaat er prat op streng te zijn, maar het stigmatiseert de asielzoekers. De vreemdeling wordt gezien als een bedreiging waartegen de Staat moet optreden.

We moeten dus – helaas – vaststellen dat onze waarden van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid steeds vaker in het gedrang komen, een evolutie die de Vrijmetselaars van de Belgische Federatie van LE DROIT HUMAIN zorgen baart.

Tegenover de opkomst van de onverdraagzaamheid en de criminalisering van de migranten zelf en van degenen die het aandurven hen te helpen, willen wij eens te meer ons ideaal van luisterbereidheid, van diversiteit en van respect stellen:

  • respect voor de Grondwet
  • respect voor de scheiding der machten
  • respect voor de grondrechten
  • respect voor de individuele vrijheid
  • respect voor de mensenrechten

De Belgische Federatie van LE DROIT HUMAIN spoort alle burgers en de Belgische politieke verantwoordelijken van eender welk niveau aan om te waken over het respecteren van de waarden die ons dierbaar zijn.

Wij vieren dit jaar de 70ste verjaardag van de Verklaring van de rechten van de mens, laten we haar respecteren.

"Het engagement van de Vrijmetselaar van LE DROIT HUMAIN in de maatschappij is nu van levensbelang als we ook maar het begin van onze droom willen realiseren: een engagement van de burger, politiek, of humanitair om, desnoods druppelsgewijs, onze principes en onze waarden te laten doordringen.”
Yvette Ramon, Grootmeester van de Orde, 2012-2017.

Karin Matthys

De Grootmeester nationaal van de Belgische Federatie van LE DROIT HUMAIN.

20 februari 2018.