70 Jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.” 

Als reactie op de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog werd op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen. Vanuit het idee dat mensen een intrinsieke waarde hebben en met als doel voor iedereen een menswaardig bestaan mogelijk te maken, wilde de internationale gemeenschap universele richtlijnen vastleggen voor een georganiseerde menselijke samenleving.

Vandaag vieren we dus de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die Mensenrechten voorzien onder andere het recht op asiel voor vluchtelingen, het recht op een woning en voldoende bestaansmiddelen, het recht op vrije meningsuiting, …

Toch vinden steeds meer regeringen het niet meer nodig die mensenrechten te respecteren en lappen ze internationale overeenkomsten aan hun laars.

De kinderarmoede in België is één van de hoogste in Europa. Armoede is veel meer dan een geldprobleem. Ze raakt kinderen in alle facetten van hun leven en heeft vergaande gevolgen op hun gezondheid, onderwijskansen, veiligheid en toekomst. In ons land is de socio-economische achtergrond van een kind wellicht de meest doorslaggevende factor voor zijn welzijn en toekomstperspectieven.

De hongersnood ten gevolge van de oorlog in Jemen heeft al aan 85 000 kinderen het leven gekost.

Mensen die migranten hebben geholpen, worden voor de rechtbank gedaagd omwille van de humanitaire hulp die ze hebben verleend. Het aantal asielaanvragen wordt beperkt. Het migratiepact wordt in vraag gesteld.

Het spook van het populisme en extreem rechts waart door Europa. De vrije meningsuiting staat onder druk. Zelfs de democratie wordt in vraag gesteld. De maatschappij heeft nood aan nuance.

In hoeverre mag je in naam van de democratie de democratie en de Mensenrechten inperken?

Laten we niet alleen de Universele Verklaring van de rechten van de mens vieren, maar ze ook respecteren, de naam van onze Obediëntie waardig.

Laten wij de Rechten van de Mens en onze waarden Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid te verdedigen zonder onderscheid naar sociale, etnische of levensbeschouwelijke achtergrond.


Karin Matthys

De Grootmeester nationaal van de Belgische Federatie van LE DROIT HUMAIN.

10 december 2018.