Mededeling van de Groot Meester Nationaal van de Belgische Federatie van de DROIT HUMAIN.

 

Corona – Corona – Corona


In de eerste plaats onze dankbetuiging aan alle zorgverleners die zich vol toewijding inzetten voor onze gezondheid. Dank aan allen die instaan voor de continuïteit van de dienstverlening in vitale sectoren. We zijn afhankelijk van hun inspanningen en goede zorgen!


Maar ook elkeen van ons wil op de een of andere wijze bijdragen om het leven voor allen leefbaar te houden, om onze dierbaren en onze medemensen te steunen. Wij laten ons toch niet zomaar overrompelen door dit virus zonder iets te onder¬nemen?


Om te beginnen respecteren we vanzelfsprekend de maatregelen en aanbevelingen van de overheid. We blijven zoveel mogelijk thuis en houden ons aan de voorschriften: veelvuldig de handen wassen met zeep, papieren zakdoeken gebruiken en zo meer… dat lukt ons wel. Maar anderhalve meter afstand houden van elkaar, geen hand geven, niet knuffelen noch omhelzen… dat is lastig! We zijn het zo gewoon elkaar aan te raken om onze gevoelens te uiten.


Vrijmetselaars mogen nu geen zittingen houden, kunnen elkaar niet ontmoeten en broeder-lijk kussen, maar ze blijven wel onderling contact houden. Via telefoon, e-mail, video en een ganse waaier aan digitale communicatiemiddelen…


Die afzondering kunnen we ook te baat nemen om met enige afstand de gebeurtenissen in perspectief te plaatsen, om kritisch na te denken over de wereld waarin wij leven, een wereld die het resultaat is van de economische en maatschappelijke keuzes die wij mensen hebben gemaakt.


Het personeel van hospitalen en zorginstellingen staat het water aan de lippen. Er zijn grote tekorten aan mondmaskers en andere medische infrastructuur en middelen. Hoe is het zover kunnen komen? Willen wij op diezelfde weg verder gaan? Is dit de wereld waarin wij willen leven?


In een luxueuze kajuit, terwijl het schip zinkende is?


Dit is het momentum om het systeem in vraag te stellen, dit is het momentum om onszelf in vraag te stellen. Het is nu aan ons om ons bewust te worden van wat wezenlijk primordiaal is. Om na te denken over de keuzes die wij maken, over de zin die wij aan ons leven willen geven, aan de waarden die ten grondslag liggen van onze samenleving. Zijn wij daartoe bereid?


Welk nieuw aanstekelijk virus zullen wij vinden om de wereld vooruit te helpen?

Alix Bruwier
Groot Meester Nationaal van de Belgische Federatie van de DROIT HUMAIN