Mededeling van de Groot Meester Nationaal van de Belgische Federatie van de DROIT HUMAIN.

George Floyd.

 

Eerbetuiging aan het menselijk leven !

Elke Vrijmetselaar die opkomt voor de menselijke waardigheid gedenkt nu George Floyd.

Geen mens mag verdrukt worden wegens zijn huidskleur of zijn ethnische herkomst. Geen mens mag mishandeld worden. Geen mens mag het slachtoffer worden van racisme, noch van een gebrek aan respect. Het is in de blik van de ander dat wij ons herkennen. Het is door de blik van de ander dat wij ons uitgesloten kunnen voelen, waardoor wij ontmenselijkt worden.

Een Vrijmetselaar ijvert voor de vooruitgang van de menselijkheid. Een Vrijmetselaar bewandelt de weg van de verdraagzaamheid voor wie anders is. Een Vrijmetselaar zet zich ten volle in voor een gelijkwaardig samenleven in een maatschappij zonder discriminatie.

In deze tijd waarin vrees en angst heersen, moet een Vrijmetselaar bijzonder waakzaam blijven, want vrees en angst kunnen leiden tot het terugplooien op de eigen identiteit en tot de uitsluiting van de andere. Wie zich opsluit in haat heeft niets te winnen. Haat plaveit de weg naar rechts extremisme.

Een Vrijmetselaar legt zijn oor te luisteren en analyseert de mechanismen die maken dat gedragingen in verband worden gebracht met huidskleur. Hij of zij neemt deel aan een constructief debat om het roer om te gooien, teneinde levens te redden en er niet langer kapot te maken.

Een Vrijmetselaar gedraagt zich waardig en toont het goede voorbeeld.

« I have a dream » zei Martin Luther King, maar deze droom moet werkelijkheid worden !

 

Alix Bruwier
Groot Meester Nationaal van de Belgische Federatie van de DROIT HUMAIN

10/06/2020