Mededeling van de Groot Meester Nationaal van de Belgische Federatie van de DROIT HUMAIN.

Samuel Paty

 

Meer nog dan onze gedachten uitgaan naar mijnheer Samuel PATY, slachtoffer van deze onbeschrijflijke aanslag, zijn we verontwaardigd over deze moord. Deze leraar, die zijn cursus over de vrijheid van meningsuiting illustreerde met karikaturen, werd gedood omdat hij zijn beroep uitoefende.

Loopt dit beroep, dat de kritische geest van leerlingen ontwikkelt, hun kennis verbreedt en hen voorbereidt op hun verantwoordelijkheid als toekomstige burgers, het risico zijn essentie te verliezen?

We worden getroffen in wat ons het dierbaarst is: de gewetensvrijheid en het recht op vrijheid van meningsuiting.

Als we willen werken aan de vooruitgang van de mensheid, moeten we de leerkrachten steunen. Als we onze democratie willen waarborgen, moeten we strijden voor een onderwijs dat onze essentiële waarden respecteert.

Laten we ons ervoor hoeden om de sociale netwerken te gebruiken zonder de informatie te verifiëren die op ons afkomt.

Laten we het amalgaam tussen door haat gedomineerde fundamentalisten en de moslimreligie verwerpen.

Laten we waakzaam blijven in deze tijd waarin de angst hoogtij viert, een angst die leidt tot een terugplooi op zichzelf en afwijzing van de andere.

We hebben het geluk dat we in diversiteit leven, laten we naar de ander luisteren om in harmonie te leven.

Ik ben het niet eens met wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen. Evelyn Béatrice Hall, ten onrechte toegeschreven aan Voltaire.

 

 

Alix Bruwier
Groot Meester Nationaal van de Belgische Federatie van de DROIT HUMAIN

20/10/2020