Zenit Parijs, 25 maart 2021 (V.T.)

Mededeling van de Opperraad van de Internationale Gemengde Vrijmetselaars Orde LE DROIT HUMAIN

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.


Op 11 mei 2011 werd het Verdrag voorgesteld in Istanbul ter ondertekening en op 14 maart 2012 werd het geratificeerd door Turkije.


De Internationale Gemengde Vrijmetselaars Orde LE DROIT HUMAIN betreurt ten zeerste dat Turkije het Verdrag heeft verlaten omdat dit volgens zijn inleiding “alle vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld” wil veroordelen “erkennende dat de verwezenlijking « de jure en de facto » van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen een sleutelelement is in het voorkomen van geweld tegen vrouwen ».


Le DROIT HUMAIN bevestigt, sedert haar ontstaan ongeveer 130 jaar geleden, de gelijkheid tussen man en vrouw en kan niet anders dan de terugtrekking van Turkije nadrukkelijk veroordelen en beschouwt dit als een achteruitgang in het beloop van de beschaving.


Dit Verdrag schonk de turkse vrouwen de hoop op erkenning van hun rechten en de hoop op een betere bescherming tegen elke vorm van geweld. Het politieke turkse regime heeft er anders over geoordeeld en de meest elementaire mensenrechten geschonden, en tevens zijn misprijzen getoond voor het internationaal recht door zijn eigen engagement te verloochenen.


De leden van LE DROIT HUMAIN verzekeren de turkse Zusters van hun bewondering, hun steun en hun solidariteit. Ze weten dat zij niet zullen opgeven en vastberaden zullen doorgaan met hun moeilijke voortgang naar gelijkheid, recht en veiligheid.


Opperraad van de Internationale Gemengde Vrijmetselaars Orde LE DROIT HUMAIN