Europa staat op een cruciaal kruispunt in zijn geschiedenis en wij, Europese Vrijmetselaren, voelen de dwingende plicht om ons uit te spreken voor een visie van eenheid, inclusie en solidariteit binnen ons continent. Gesterkt door onze fundamentele waarden van broederschap, tolerantie en vooruitgang, roepen wij op tot de oprichting van een Europese Unie die sterker, meer verenigd en meer inclusief is dan ooit.

De vrijmetselarij huldigt de idealen van vrijheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Deze principes weerklinken diep in de aspiratie van een verenigd en vreedzaam Europa, waar ieder individu, ongeacht zijn afkomst, filosofie of socio-economische status, zijn plaats vindt en bijdraagt aan de opbouw van een gemeenschappelijke toekomst.
Vandaag staan we voor ongekende uitdagingen die deze Europese visie in gevaar brengen. Sociale verdeeldheid, groeiende ongelijkheid, politieke spanningen en externe bedreigingen vragen om een collectieve en vastberaden reactie. De Europese Unie moet opnieuw een baken van hoop en vooruitgang worden, een kracht die verenigt in plaats van te verdelen, die insluit in plaats van uitsluit.
Daarom roepen we de Europese leiders op om solidariteit centraal te stellen in hun beleid, om te werken aan een eerlijke verdeling van middelen en kansen, om de fundamentele rechten van alle Europese burgers te verdedigen en om culturele diversiteit te promoten als een onschatbare rijkdom.
Tegelijkertijd dringen we er bij de Europese burgers op aan om actief betrokken te raken bij de opbouw van een meer samenhangend Europa, door haat zaaiende taal en verdeeldheid te verwerpen, dialoog en wederzijds begrip te bevorderen en de waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit te verdedigen, die de kern vormen van onze Europese identiteit.
Door deel te nemen aan de Europese verkiezingen kunnen we helpen vertegenwoordigers te kiezen die deze waarden zullen verdedigen en zullen werken aan een eerlijker, meer inclusief en meer welvarend Europa voor iedereen. Wij kunnen leden van het Europees Parlement kiezen die zich inzetten voor het bevorderen van dialoog, tolerantie en wederzijds respect tussen volkeren en culturen.
Als Vrijmetselaars zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de samenleving en voor toekomstige generaties. Door onze stem te gebruiken bij de verkiezingen, kunnen we een actieve rol spelen in het opbouwen van een betere toekomst voor iedereen.
We roepen daarom ieder van jullie op om gebruik te maken van je stemrecht bij de komende Europese verkiezingen. Moge onze toewijding aan de principes van de Vrijmetselarij weerspiegeld worden in onze burgerlijke daden, en moge wij daardoor bijdragen aan het opbouwen van een eerlijker en harmonieuzer wereld.
Samen, als Europese Vrijmetselaars en toegewijde burgers, kunnen we helpen een toekomst te smeden waarin de Europese Unie werkelijk het symbool wordt van een gemeenschap verenigd in diversiteit, verenigd in tegenspoed en vastbesloten om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan. Het is in deze geest dat wij deze oproep lanceren, in de overtuiging dat onze gezamenlijke inzet een belangrijke bijdrage kan leveren aan de opbouw van een beter Europa voor iedereen.

Straatsburg, 06 april 2024
Sylvain Zeghni GMN Fédération française du Droit Humain
Daniel Menschaert GMN Belgische federatie van de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN

Contact : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.